Llinos Jones

Llinos Jones

‘Ara’ Deg Mae Dal Iâr’

Mae hyn yn anoddach na’r clo mawr i mi. Dim bybyl bach saff, dim trefn ar y negeseuon gan y dyn sydd yn byw yn shed yr ardd, dim trefn ar gymdeithas.

Llinos Jones

Colli Dad, Colli ‘Mhen

Dwi dal i alaru, pob dydd, dal i golli’r hen ddyn, dwi dal i frifo, dwi hyd yn oed yn gallu crio, ond mae galaru a theimlo poen o golli, yn deimlad lot gwell na cholli dy ben.