Awtistiaeth

Mae awtistiaeth yn rhan o’r ‘sbectrwm awtistiaeth’ a chyfeirir ato weithiau fel anhwylder sbectrwm awtistiaeth, neu ASD

Vicky Glanville

Cymorth i ferched awtistig Cymraeg – o’r diwedd!

“Dwi’n meddwl bo’ fi’n awtistig” neu “Ar ôl ystyried dy asesiad, gallwn gadarnhau dy fod yn cael diagnosis o awtistiaeth” – geiriau sy’n dod yn fwy cyfarwydd i fenywod (a dynion) dros y byd i gyd.

‘M am Awtistiaeth’

Dyma lyfr a ysgrifennwyd ac a ddarluniwyd ar gyfer merched yn eu harddegau ag awtistiaeth gan ferched yn eu harddegau ag awtistiaeth.

‘Byd Frankie’

Nofel graffig onest a doniol gan yr awdur a’r darlunydd awtistig Aoife Dooley

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch awtistiaeth’

Llyfr lluniau yn cynnig cyflwyniad i awtistiaeth sy’n hawdd i blant ei ddeall, gan esbonio sut fywyd sydd gan blant awtistig.

Iwan Roberts

Awtistiaeth, iechyd meddwl, a hunanladdiad

Rhybudd cynnwys: Hunanladdiad Mae bywyd jyst yn anodd weithiau.

Non Parry

Heddiw

Nes i gyflwyno’n hun i Meddwl am y tro cyntaf nôl yn mis Mawrth 2018.

Iwan Roberts

Awtistiaeth a Iechyd Meddwl

Cyhyd ag y gallaf gofio, rydw i wedi teimlo yn wahanol, bod na ddau categori o bobl – fi, a pawb arall yn y byd.

‘Y Pump’

Cyfres gan bump o awduron a chyd-awduron ifanc, sy’n dathlu arallrwydd a gwahaniaeth, ac yn cofleidio cymhlethdodau pobl ifanc sy’n wynebu realiti oedolaeth a gadael plentyndod

Pennod 4: ‘Fi’n ok, fi dal ‘ma, dal i fynd…’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Perfformio: ydi o’n dda i ni?

Fideo o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Sesiwn meddwl.org : Heno

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am ein digwyddiad.

Mair Elliott

Anorecsia a fi : BBC Cymru

Pan oedd Mair Elliott tua chwech oed, dechreuodd sylweddoli ei bod hi’n wahanol i’r plant eraill yn yr ysgol.