Awtistiaeth

Mae awtistiaeth yn rhan o’r ‘sbectrwm awtistiaeth’ a chyfeirir ato weithiau fel anhwylder sbectrwm awtistiaeth, neu ASD

Iwan Roberts

Awtistiaeth a Iechyd Meddwl

Cyhyd ag y gallaf gofio, rydw i wedi teimlo yn wahanol, bod na ddau categori o bobl – fi, a pawb arall yn y byd.

Pennod 4: ‘Fi’n ok, fi dal ‘ma, dal i fynd…’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Perfformio: ydi o’n dda i ni?

Fideo o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ a gynhaliwyd yn Eisteddfod 2019.

Sesiwn meddwl.org : Heno

Diolch i raglen Heno am ddod draw i greu eitem am ein digwyddiad.

Mair Elliott

Anorecsia a fi : BBC Cymru

Pan oedd Mair Elliott tua chwech oed, dechreuodd sylweddoli ei bod hi’n wahanol i’r plant eraill yn yr ysgol.