Iwan Roberts

Iwan Roberts

Awtistiaeth, iechyd meddwl, a hunanladdiad

Rhybudd cynnwys: Hunanladdiad Mae bywyd jyst yn anodd weithiau.

Iwan Roberts

Awtistiaeth a Iechyd Meddwl

Cyhyd ag y gallaf gofio, rydw i wedi teimlo yn wahanol, bod na ddau categori o bobl – fi, a pawb arall yn y byd.