Pennod 4: ‘Fi’n ok, fi dal ‘ma, dal i fynd…’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Cliciwch yma i danysgrifio a lawrlwytho’r penodau ar blatfformau eraill.

Rhybudd cynnwys: iaith gref


Pethau perthnasol:

Am gymorth arbenigol, ewch i’r dudalen hon.

  • Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones
  • Dyluniad: Heledd Owen