Vicky Glanville

Vicky Glanville

Cymorth i ferched awtistig Cymraeg – o’r diwedd!

“Dwi’n meddwl bo’ fi’n awtistig” neu “Ar ôl ystyried dy asesiad, gallwn gadarnhau dy fod yn cael diagnosis o awtistiaeth” – geiriau sy’n dod yn fwy cyfarwydd i fenywod (a dynion) dros y byd i gyd.