Anorecsia

Mae pobl sydd ag anorecsia nerfosa yn dueddol o gyfyngu’n sylweddol ar faint o fwyd maen nhw’n ei fwyta, gan fwyta llai nag sy’n iach.

Aled James, Gwen Edwards, Nia Owens

Tri phrofiad o anhwylderau bwyta: Heno

Aled James, Nia Owens a Gwen Edwards yn rhannu eu profiadau o anhwylderau bwyta.

Nia Owens

Cryfhau un cam ar y tro

Cymrwch amser i edrych ar faint chi wedi dod dros yn y flwyddyn ddiwethaf. Efallai bydd hi wedi bod yn flwyddyn fwy llwyddiannus nag o chi’n meddwl.

Nia Owens

Adeiladu bywyd ar ôl anorecsia

Ond y gwir yw, does neb yn dod dros anorecsia nag unrhyw anhwylder bwyta. Mae’r meddyliau a’r lleisiau wastad yna.

Nia Owens

Mae ‘na haul ar ddiwedd yr ogof

O’ni di dechrau colli fwy o bwysau, o hunan hyder, yn gweld yr holl ferched oedd yn ffitio mewn.

Nofel newydd am anhwylderau bwyta : Atebol

Dyma gyfrol ddirdynnol a chignoeth sy’n adrodd stori merch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia.

Lara Rebecca

Lara Rebecca : Heno

Lara Rebecca yn rhannu ei phrofiad o anhwylder bwyta.

Di-enw

Rheolaeth

Yn lle byw mewn tywyllwch gyda mymryn o oleuni.. rwy’n byw yn y goleuni gyda mymryn o dywyllwch.

Manon Wilkinson

Yr actores sy’n rhedeg er mwyn gwella : BBC Cymru Fyw

Ar ôl brwydro gydag anorecsia mae Manon Vaughan Wilkinson, actores 33 oed o Gaernarfon, yn dweud bod rhedeg wedi newid ei byd a’i helpu i wella.

Hel Meddyliau

Fideo o’r drafodaeth ‘Hel Meddyliau’ a gynhaliwyd yn y Babell Lên yn Eisteddfod 2018.

Mair Elliott

Anorecsia a fi : BBC Cymru

Pan oedd Mair Elliott tua chwech oed, dechreuodd sylweddoli ei bod hi’n wahanol i’r plant eraill yn yr ysgol.

Anhwylder Bwyta – Sut alla i helpu?

Efallai y byddwch yn teimlo’n bryderus iawn os ydych yn credu bod gan rywun yr ydych yn agos atynt …