Ymarfer Corff

Mae gan weithgaredd corfforol botensial mawr i wella ein lles.

Ymarfer Corff

Mae gan weithgaredd corfforol botensial mawr i wella ein lles

Sara Mai

Mae pawb yn haeddu bod yn hapus

Mae cychwyn therapi yn gam mawr i rai a dwi’n dallt bod cymryd y cam yna yn gallu bod yn un anodd.

Elin Wyn Williams

Sgwrs a sesiwn ffitrwydd

Mae llawer mwy i ffitrwydd na dim ond cadw’n heini. Mae’n wych i’r meddwl, mae’n magu cryfder a hunan hyder a llawer mwy!

Rhodd Hughes

Ffitrwydd gyda Rhodd

Sesiwn hyfforddiant cylchol y corff gyda’r hyfforddwraig ffitrwydd Rhodd Hughes.

Rhidian Harries

Ymarfer Corff gyda Rhidian Harries

Sesiwn ymarfer corff gyda Rhidian Harries o Geredigion Actif.

Anna Reich

Ymarfer Corff gyda Anna Reich

Sesiwn ymarfer corff i annog cryfder, hyblygrwydd a ffocws

Catrin Ahmun

Pilates gyda Catrin Ahmun

Sesiwn pilates i ymestyn ac i ymarfer y corff gyda Catrin Ahmun.

Anna Reich

Tri ymarfer gydag Anna Reich

Tri ymarfer gydag Anna Reich i gryfhau cyhyrau mwyaf y corff.

Anna Reich

Pob math o chwys

Poen meddwl a chydnabyddiaeth o’r angen i wella ansawdd eu bywyd sydd yn aml iawn yn annog person i gysylltu â mi fel hyfforddwr personol.

Rhys Jones

Cylched ffitrwydd

Sesiwn cylched ffitrwydd gyda Rhys Jones.

Bethan Cambourne

Sesiwn Codi Pwysau Ysgafn – Bethan Cambourne

Sesiwn ymarfer corff gyda Bethan Cambourne.

Ymdopi â dibyniaeth

Gall dibyniaeth fod yn hynod o anodd ymdopi ag ef, yn enwedig pan fydd y pethau rydyn ni’n gaeth iddynt yn aml ar gael yn hawdd.