Diabetes

Gwen Edwards

Bywyd efo Diabulimia

Gwen Edwards dwi, merch 22 mlwydd oed o Ynys Môn a dwi’n dioddef o’r cyflwr Diabulimia sef Bulimia drwy Diabetes.

Aled James, Gwen Edwards, Nia Owens

Tri phrofiad o anhwylderau bwyta: Heno

Aled James, Nia Owens a Gwen Edwards yn rhannu eu profiadau o anhwylderau bwyta.

Gwen Edwards

‘Bu bron i ddiabetes ac anhwylder bwyta fy lladd’: BBC Cymru Fyw

Diabwlimia yw pan fo pobl sydd â diabetes yn cwtogi ar chwistrelliadau inswlin er mwyn colli pwysau.

Iestyn Tyne

Un ar hugain ac yn llawn tyllau

Cofia fod yna bobl ym mhobman yn byw eu bywydau efo’r cyflwr yma a llwyth o gyflyrau eraill; yn goresgyn yr anobaith y mae hi mor hawdd disgyn iddo, ac fel chdi, yn llwyddo.