Newyddion

Yr holl newyddion diweddaraf am iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mamau yn dioddef heb uned arbenigol : BBC Cymru Fyw

Mae mamau newydd sydd â salwch meddwl yn “dioddef’ oherwydd diffyg uned mam a baban yng Nghymru.

Cydweithio gyda’r artist Heledd Owen

Rydyn ni’n falch iawn i ddechrau cydweithio gyda’r artist Heledd Owen i ddod ag ychydig o hapusrwydd i’ch diwrnod!

Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC

Mae 1 o bob 6 menyw sy’n colli babi yn profi symptomau hirdymor o straen wedi trawma.

CFfI yn rhyddhau sengl i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol i godi arian i meddwl.org!

Cyflyrau’r croen: angen mwy o gymorth iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Mae cyflyrau’r croen, sy’n cynnwys cyflyrau tebyg i ecsema, acne a dermatillomania, yn effeithio tua 13 miliwn o bobl yn y DU bob blwyddyn.

Alffa, Siôn Land

Alffa yn lansio albym ac yn rhoi’r elw i meddwl.org

Diolch o galon i Alffa am gyfrannu elw o’r gig i lansio’u halbwm newydd ar 29 Tachwedd i meddwl.org!

Samariaid yn cael 9,000 o alwadau dros y Nadolig : BBC Cymru Fyw

Y llynedd fe gafodd y Samariaid – sydd ben arall y ffôn 24 awr o bob dydd – 9,000 o alwadau yng Nghymru adeg y Nadolig.

Datblygu gwefan meddwl.org

Wrth i ni dyfu rydyn ni wrthi’n cynllunio sut i ddatblygu’r wefan ar gyfer y dyfodol.

Comisiynydd y Gymraeg

Angen, nid dewis, yw’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn arwain ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y sector iechyd yng Nghymru.

Cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr i raglen neu erthygl…

Darllenwch y neges hon os ydych chi’n cysylltu ar ran y wasg yn chwilio am gyfranwyr.

Elusen iechyd meddwl i ffermwyr yn ehangu i’r gogledd : Golwg360

Sefydlwyd DPJ Foundation gan Emma Picton-Jones er cof am ei gŵr, Daniel, a fu farw trwy hunanladdiad.

Non Parry

Crysau-t ‘Paid â bod ofn’

Mae crysau-t ‘Paid â Bod Ofn’ bellach ar gael i’w prynu, gydag elw yn mynd tuag at meddwl.org, diolch i Eden!