Meddwl.org yn cael ei gydnabod fel elusen gofrestredig

Ers 2016, mae criw o wirfoddolwyr wedi gweithio i greu gwefan Meddwl.org, sy’n darparu gwybodaeth am amryw o faterion iechyd meddwl, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r wefan yn blatfform cynhwysol sy’n galluogi pobl i rannu eu profiadau, codi ymwybyddiaeth a lleihau’r stigma.

Yr wythnos hon, daw carreg filltir bwysig i’r sefydliad, wrth iddynt gael eu cydnabod fel elusen gofrestredig – y cyntaf o’r fath yng Nghymru.

“Y bwriad wrth sefydlu’r wefan nôl yn 2016 oedd ceisio mynd i’r afael â’r diffyg gwybodaeth, adnoddau a chymorth iechyd meddwl oedd ar gael yn Gymraeg ar y We,” meddai un sefydlwr gwreiddiol y wefan, Manon Elin James sy’n wreiddiol o Gaerfyrddin ond sydd bellach wedi ymgartrefu yn Aberystwyth. “Roedd rhywfaint o ddeunydd Cymraeg eisoes ar wefannau gwahanol,” eglurai, “ond roedd y wybodaeth yn bytiog ac ar wasgar.

Er mai darparu gwybodaeth oedd y bwriad gwreiddiol, daeth yn amlwg yn fuan iawn i’r tîm rheoli fod pobl yn awyddus i rannu eu profiadau hefyd. Yn eu plith, roedd Arddun Rhiannon o Dinas, ger Caernarfon, sydd bellach yn rhan o’r tîm rheoli.

“Tydi rhannu bod yn agored ddim yn hawdd efo dy deulu a dy ffrindiau,” meddai, “heb sôn am ysgrifennu’n gyhoeddus ar gyfer sylw’r genedl gyfan! Nes i yn bersonol gychwyn blog iechyd meddwl ychydig o fisoedd cyn i Meddwl.org gael ei sefydlu, a dwi’n cofio pa mor anodd oedd pwyso’r botwm ‘cyhoeddi’… heb unrhyw syniad o gwbl sut fyddai pobl yn ymateb. Dwi’m yn gwybod be ‘swn i’n neud heb Meddwl.org! Mae o ‘di cyfoethogi ‘mywyd i gymaint.”

Darllen rhagor : Golwg360