70% o famau newydd yn profi anawsterau iechyd meddwl : Metro

Yn ôl astudiaeth ddiweddar, mae 70% o famau newydd a beichiog yn profi anhawster iechyd meddwl o ryw fath yn ystod neu ar ôl beichiogrwydd.

Datgelodd yr ymchwil, a gynhaliwyd gan The Baby Show, nad oes digon o gefnogaeth ar gael iddynt i ymdopi â’r newidiadau a ddaw wrth gael babi.

Prif bryderon y rhai oedd yn feichiog am y tro cyntaf oedd ofn yr anhysbys, ofn y boen wrth roi genedigaeth ac unrhyw gymhlethdodau meddygol a allai godi.

Canfu’r ymchwil mai’r pwysau mwyaf sy’n wynebu rhieni newydd yw pryderon ariannol, teimladau o unigrwydd ac unigedd, teimlo nad ydynt yn ddigon da ac na allant ymdopi.

Darllen rhagor : metro.co.uk


Rhannu

Gadael Ymateb