Newyddion

Yr holl newyddion diweddaraf am iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Llythyrau Adferiad – At bobl sy’n wynebu iselder: Y Lolfa

Daw’r darn isod o Llythyrau Adferiad – At bobl sy’n wynebu iselder a olygwyd gan James Withey ac Olivia Saga a gyhoeddir gan y Lolfa.

Torri’n Rhydd o OCD: Y Lolfa

Daw’r darn isod o Torri’n Rhydd o OCD a gyhoeddir gan y Lolfa.

Un yn Ormod: Y Lolfa

Daw’r darn isod o bennod Iola Ynyr yn ‘Un yn Ormod’ (gol. Angharad Griffiths) a gyhoeddir gan y Lolfa.

Goresgyn Diffyg Hunan-werth: Y Lolfa

Daw’r darn isod o Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig gan Yr Athro Kevin Gournay a gyhoeddir gan y Lolfa.

Rhesymau Dros Aros yn Fyw – Matt Haig

Daw’r darn isod o Rhesymau Dros Aros yn Fyw – cyfieithiad o Reasons to Stay Alive gan Matt Haig.

Cynnyrch newydd!

Rydyn ni wedi bod yn cydweithio gyda Draenog yn ddiweddar i greu drychau bach gyda’r geiriau ‘Ti’n Ddigon’.

Arolwg gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg i bobl ifanc : Mind Cymru

Mae Mind Cymru eisiau deall profiadau pobl ifanc o’r gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhagor o gardiau post ar werth!

Rydyn ni’n falch i gyhoeddi bod rhagor o gardiau post ar werth ar dudalen Etsy Heledd Owen, gyda 50% o’r elw i meddwl.org.

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc: Llywodraeth Cymru

Mae’r pecyn cymorth newydd hwn gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys awgrymiadau a chyngor i bobl ifanc i gefnogi eu hiechyd meddwl.

Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg.

70% o famau newydd yn profi anawsterau iechyd meddwl : Metro

Mae 70% o famau newydd a beichiog yn profi anhawster iechyd meddwl o ryw fath yn ystod neu ar ôl beichiogrwydd.

Cardiau post ar werth!

Rydyn ni’n falch i gyhoeddi bod y lluniau bellach ar gael i’w prynu fel cardiau post drwy dudalen Etsy Heledd Owen.