Newyddion

Yr holl newyddion diweddaraf am iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.

Non Parry

Llysgennad i meddwl.org

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Non Parry bellach yn llysgennad swyddogol i meddwl.org!

Arddun Rhiannon, Golwg360, Manon Elin

Meddwl.org yn cael ei gydnabod fel elusen gofrestredig

Yr wythnos hon, daw carreg filltir bwysig i’r sefydliad, wrth iddynt gael eu cydnabod fel elusen gofrestredig – y cyntaf o’r fath yng Nghymru.

Pwysau cynyddol ar ddelwedd dynion yn ‘frawychus’ : BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd bod y pwysau ar ddynion ifanc i fagu cyhyrau mawr a delwedd arbennig yn arwain at iselder a defnydd o gyffuriau.

Amser i Newid

Datganiad Amser i Newid Cymru yn dilyn cyhoeddiad cyllid yn Lloegr

Dyma ddatganiad gan Amser i Newid Cymru yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan raglen Time to Change Lloegr

Grŵp arbenigol newydd yn mynd i’r afael â thrawma yn ystod plentyndod

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) yn gorff arbenigol annibynnol newydd sydd â’r awdurdod a’r profiad i drafod effaith digwyddiadau trawmatig ar blant a sut i’w helpu.

Cynnyrch newydd!

Rydyn ni wedi bod yn cydweithio gyda Draenog yn ddiweddar i greu drychau bach gyda’r geiriau ‘Ti’n Ddigon’.

Arolwg gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg i bobl ifanc : Mind Cymru

Mae Mind Cymru eisiau deall profiadau pobl ifanc o’r gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhagor o gardiau post ar werth!

Rydyn ni’n falch i gyhoeddi bod rhagor o gardiau post ar werth ar dudalen Etsy Heledd Owen, gyda 50% o’r elw i meddwl.org.

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc: Llywodraeth Cymru

Mae’r pecyn cymorth newydd hwn gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys awgrymiadau a chyngor i bobl ifanc i gefnogi eu hiechyd meddwl.

Covid-19: canllaw ynghylch gofid a gorbryder yn Gymraeg

Mae canllaw ymarferol ar-lein ynghylch byw gyda gofid a gorbryder yn ystod pandemig Covid-19 bellach ar gael yn Gymraeg.

70% o famau newydd yn profi anawsterau iechyd meddwl : Metro

Mae 70% o famau newydd a beichiog yn profi anhawster iechyd meddwl o ryw fath yn ystod neu ar ôl beichiogrwydd.