Amenedigol

Mae problem iechyd meddwl ‘amenedigol’ yn un rydych yn ei chael unrhyw bryd rhwng yr adeg rydych chi’n canfod eich bod yn feichiog hyd at flwyddyn ar ôl i chi roi genedigaeth.

Iselder ôl-enedigol ac iechyd meddwl amenedigol

Postnatal depression and perinatal mental health

Gellir ei gael unrhyw bryd rhwng yr adeg rydych chi’n canfod eich bod yn feichiog hyd at flwyddyn ar ôl rhoi genedigaeth.

Eleri Barder

Roedd y dyddiau’n hir ond hedfanodd y flwyddyn: fy nhaith gyda Iselder ôl-enedigol

Wnes i erioed dychmygu y byddwn i wedi dioddef o Post Natal Depression, wedi’r cyfan roedd pethau’n iawn wedi geni fy merch hynaf bron i dair blynedd yn gynharach. 

70% o famau newydd yn profi anawsterau iechyd meddwl : Metro

Mae 70% o famau newydd a beichiog yn profi anhawster iechyd meddwl o ryw fath yn ystod neu ar ôl beichiogrwydd.

Beth Jones

PTSD ymysg mamau newydd: BBC Cymru Fyw

Sgwrs gyda’r bardd Rufus Mufasa wnaeth ysgogi’r gomedïwraig Beth Jones i rannu’n gyhoeddus am y tro cyntaf ei stori am enedigaeth trawmatig ei mab.

Mamau yn dioddef heb uned arbenigol : BBC Cymru Fyw

Mae mamau newydd sydd â salwch meddwl yn “dioddef’ oherwydd diffyg uned mam a baban yng Nghymru.

Mamau newydd yn cefnogi ei gilydd : BBC Cymru Fyw

Mae criw o famau ym Mhowys wedi sefydlu grŵp er mwyn cefnogi ei gilydd i ddygymod â phroblemau iechyd meddwl sydd gan rai yn sgil genedigaeth.

Profiad erchyll un fam yn dangos pa mor wael all bethau fod ar ôl rhoi genedigaeth : WalesOnline

Dechreuodd Sarah Hayes brofi rhithweledigaethau a chlywed lleisiau ar ôl i’w mab Alex gael ei eni. 

Nesdi Jones

Delio gyda gorbryder ar ôl cael babi : BBC Cymru Fyw

Mae Nesdi Jones wedi gwneud enw i’w hun fel cantores Bhangra gan gyrraedd brig y siartiau Asiaidd ond drwy’r cyfan mae wedi bod yn dioddef o orbryder sydd wedi ei “bwyta’n fyw” ar brydiau.

Sara Powys

Sara Powys : Prynhawn Da

Sara Powys yn rhannu ei phrofiadau o salwch meddwl ar ôl rhoi genedigaeth.

Diffyg diagnosis achosion PTSD ôl-eni : BBC Cymru Fyw

Dydy cannoedd o famau yng Nghymru sy’n dioddef o salwch meddwl ar ôl rhoi genedigaeth ddim yn cael y diagnosis cywir.

Mari Lovgreen

Mari Lovgreen a’r Baby Pinks : BBC Cymru Fyw

Ar Radio Cymru, bu Mari Lovgreen yn trafod ei llyfr newydd, Brên Babi. Rhannodd ei hanes o’r hyn a elwir yn ‘baby pinks’ – iwfforia ôl-enedigol.

Dim digon o gefnogaeth iechyd meddwl i famau newydd : BBC Cymru Fyw

Does dim digon o gefnogaeth iechyd meddwl i famau newydd yng Nghymru, yn ôl ymgyrchwyr.