Arolwg gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg i bobl ifanc : Mind Cymru

Mae Mind Cymru eisiau deall profiadau pobl ifanc o’r gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ôl Mind: 

Rydyn ni eisiau deall profiadau pobl ifanc o’r gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yng Nghymru trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.Lansiodd Mind Cymru arolwg ar gyfer pobl ifanc, er mwyn clywed eu llais ar y pwnc. Fe fyddan ni’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn y prosiect hwn trwy rannu’r arolwg gydag eich aelodau a chyfeillion er mwyn sicrhau cynrychiolaeth eang o bobl ifanc ar draws Gymru.

Ar ddiwedd yr arolwg, rydyn ni’n bwriadu trefnu cyfarfod ‘bwrdd-grwn’ (efallai trwy Zoom dan yr amgylchiadau presennol) i drafod yr atebion gyda rhan-ddeiliad a llunio argymelliadau sut gallwn ni, yng Nghymru, gwella ein gwasanaethau iechyd meddwl iaith Gymraeg ar gyfer plant a’r glasoed.”

 >>Cwblhau’r arolwg<<


Rhannu

Gadael Ymateb