Trawma

Ailbrosesu a Dadsynhwyro drwy Symudiadau’r Llygaid (EMDR)

Techneg seicotherapi sy’n defnyddio mewnbwn synhwyraidd megis symudiadau’r llygaid i helpu pobl i wella ar ôl trawma.

Trawma

Trawma yw’r enw sydd weithiau’n cael ei roi ar y profiad o fynd drwy ddigwyddiadau sy’n achosi straen, ofn neu ofid mawr.

Anhwylder Straen Wedi Trawma

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Casgliad o symptomau y gellir eu datblygu yn dilyn digwyddiad trawmatig.

meddwl.org

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Grŵp arbenigol newydd yn mynd i’r afael â thrawma yn ystod plentyndod

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) yn gorff arbenigol annibynnol newydd sydd â’r awdurdod a’r profiad i drafod effaith digwyddiadau trawmatig ar blant a sut i’w helpu.