Gorbryder

Mae gorbryder yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio teimladau o ofn a gofid. Mae’n cynnwys emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Bywyd ACTif

Cwrs hunan-gymorth ar-lein am ddim.

Amser i Newid Cymru

Ymgyrch i roi diwedd ar y stigma a wynebir gan bobl sydd efo problemau iechyd meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Psychology Tools

Adnoddau hunan-gymorth.

meddwl.org

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Pennod 3: ‘Ma’ mwy i fi na jysd fy ngorbryder i’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Nia Morais a Siôn Jenkins am eu profiadau o orbryder, a’r hyn sy’n eu helpu i ymdopi.

Catrin

A fydda i byth ddim yn ofn…?

Newydd ddarllen blog gan Nia Owens ‘A fydda i byth yn ‘normal’?’ ac yn uniaethu gyda’r …

Miriam Isaac

Nos a Bwrw Glaw

Dwi’n cael pyliau OK ond y rhan fwyaf o’r amser dwi just. Yn. Poeni. Ma’r lleisiau’n gas. Ac yn uchel.

Elin Aaron

Dwi Wedi Blino

Dwi wedi blino!  Dwi di cael digon!  Dwi wedi cadw yn bositif am dros flwyddyn ond ma’ hi’n anodd!  

Hannah Catrina Davies

Teimlo cywilydd am fy iechyd meddwl

Fi’n gweld e’n anodd siarad gydag unrhyw un am fel fi’n teimlo, beth sy’n mynd trwy feddwl fi, beth sy’n poeni fi, a sain gwybod pam.

Esyllt Sears

Pyliau o Banig

Wi wedi diodde o byliau o banig ers pan o’n i yn fy arddegau ond heb sylweddoli beth o’n nhw hyd nes o’n i’n 29 oed. Yr holl flynyddoedd yna o deimlo’n rhyfedd.