Gorbryder

Mae gorbryder yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio teimladau o ofn a gofid. Mae’n cynnwys emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Angylion Pryder’

Nofel sensitif a hwyliog yn dangos merch yn delio â phroblemau iechyd meddwl.

‘M am Awtistiaeth’

Dyma lyfr a ysgrifennwyd ac a ddarluniwyd ar gyfer merched yn eu harddegau ag awtistiaeth gan ferched yn eu harddegau ag awtistiaeth.

‘Pryder Glain’

Roedd Glain yn ferch hapus erioed, yn berffaith hapus . . . nes iddi, un diwrnod … ddarganfod Pryder.

‘Trechu pryder – canllaw plentyn hŷn i reoli gorbryder’

Mae Trechu Pryder yn dysgu sgiliau penodol i blant 9-13 oed a’r oedolion sy’n poeni amdanyn nhw.

‘Peth rhyfedd yw gorbryder’

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng ofn a chyffro? Sut mae’r meddwl a’r corff yn creu emosiynau? Pryd gall gorbryder fod yn dda?

‘Rhywbeth drwg ar waith’

Mae Rhywbeth Drwg ar Waith yn tywys plant 6 i 12 oed a’r oedolion sy’n poeni amdanynt trwy sgyrsiau anodd am ddigwyddiadau difrifol y byd

‘Cwestiynau a theimladau ynghylch pryderon’

Mae’r llyfr lluniau hwn yn dangos y mathau o bryderon sy’n wynebu llawer o blant heddiw, ac yn archwilio sut y medrant oresgyn eu hofnau.

‘Goresgyn gorbryder’

Dysgwch sut i feistroli’ch gorbryder gan ddefnyddio technegau CBT.

Iwan Roberts

Awtistiaeth, iechyd meddwl, a hunanladdiad

Rhybudd cynnwys: Hunanladdiad Mae bywyd jyst yn anodd weithiau.

Non Parry

Heddiw

Nes i gyflwyno’n hun i Meddwl am y tro cyntaf nôl yn mis Mawrth 2018.