Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Cognitive Behavioural Therapy

Mae Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) wedi ei selio ar y ffordd ‘rydym yn meddwl (gwybyddol) a/neu’r ffordd ‘rydym yn ymddwyn.

Gall CBT eich helpu i reoli eich problemau drwy eich helpu i adnabod sut gall eich meddyliau effeithio ar eich teimladau a’ch ymddygiad.

Mae CBT yn canolbwyntio ar broblemau ac anhawster presennol yn hytrach nag yn eich gorffennol neu eich plentyndod.

Defnyddir CBT yn aml i drin:

(Ffynonellau: Mind, Rethink, Counselling Directory)