‘Byw yn fy Nghroen – Profiadau Pobl Ifanc Sy’n Dioddef yn Dawel’ – Sioned Erin Hughes (gol.)

£7.99

Mewn stoc

Profiadau dirdynnol 12 o bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau hir dymor. Mae’r cyfranwyr yn trafod yn fanwl afiechydon meddyliol a chorfforol fel cancr, epilepsi, clefyd Crohn’s, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gorbryder.

Rhagor o wybodaeth

ISBN: 9781784617134 (178461713X)
Dyddiad Cyhoeddi: 18 Mehefin 2019
Cyhoeddwr: Y Lolfa

Fformat: Clawr Meddal, 215×142 mm, 176 tudalen

I weld rhagor o lyfrau iechyd meddwl Cymraeg, ewch i’r dudalen hon.

Wrth brynu llyfrau drwy siop y wefan hon, bydd meddwl.org yn derbyn 33.33% o bris y gwerthiant.