Cerddoriaeth

Mae cerddoriaeth yn un o’r pethau sydd â’r grym i effeithio arnom yn emosiynol. Gall darn o gerddoriaeth sbarduno atgofion, codi ein hwyliau a gwneud i ni ymlacio – sy’n ein helpu i fynegi emosiynau pan na all geiriau wneud hynny.

Therapi Cerddoriaeth

Math o therapi creadigol sy’n cynnwys gwrando a/neu chwarae cerddoriaeth.

Iestyn Gwyn Jones

‘Tu ôl i’r Wên’

Cân gan Iestyn Gwyn Jones i gyd-fynd â’n podlediad newydd, ‘Tu ôl i’r wên’.

CFfI yn rhyddhau sengl i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol i godi arian i meddwl.org!

Alffa

Babi Mam

“Y tueddiad mewn caneuon fel hyn ac am y pwnc penodol ydi i drafod sut bod dyn ddim yn fod i grio”

Lleuwen Steffan

Tachwedd

Cân sy’n berthnasol i bobl sy’n byw gydag anhwylderau tymhorol.

Rich Jones

Effaith cerddoriaeth : Hansh

Rich Jones yn esbonio sut mae cerddoriaeth yn ei helpu i ddelio â chyflyrau iechyd meddwl.

Iolo

Ffyrdd Ymarferol o Ymateb i Iselder Ysbryd

Dyma rai o’r gweithgareddau ymarferol rwyf i’n eu defnyddio’n rheolaidd ac yn eu ffeindio’n fuddiol: