Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Math o iselder sydd yn effeithio ar unigolyn yn ystod tymor neu dymhorau penodol yw Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD).

Anhwylder Affeithiol Tymhorol

Seasonal Affective Disorder (SAD)

Math o iselder sydd yn effeithio ar unigolyn yn ystod tymor neu dymhorau penodol.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Ymdopi dros yr haf

Mae pobl i’w gweld yn hapusach pan fo’r haul yn gwenu. Ond i lawer ohonom, nid yw hynny’n wir. Nid yw’r haul yn cael gwared â salwch meddwl.

Sut mae delio gydag iselder y gaeaf? : BBC Cymru Fyw

Mae Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn fath o iselder sy’n effeithio ar bobl yn ystod misoedd tywyllaf y flwyddyn.

Lleuwen Steffan

Tachwedd

Cân sy’n berthnasol i bobl sy’n byw gydag anhwylderau tymhorol.

Yr iselder sy’n codi ei ben bob gaeaf : BBC Cymru Fyw

I tua 30% o boblogaeth y DU mae’r newid tywydd yn gallu dylanwadu ar emosiynau a iechyd meddwl.

Ymdopi gydag Anhwylder Affeithiol Tymhorol (SAD)

Mae rhai ohonom yn sylwi nad ydym yn teimlo gystal yn ystod misoedd y gaeaf.