Tachwedd

Tachwedd – trac oddi ar yr albym ‘Tân’ gan Lleuwen. Rhyddhawyd gan Gwymon (2011). Cân sy’n berthnasol i bobl sy’n byw gydag anhwylderau tymhorol.

 

Mae calon y gaeaf mor llwm –

Mae’n oer ac yn gafael, mae ‘na rew yn yr awel.

Mae hi’n gorwedd mewn gwely mor wag

Yn smocio dy faco wrth i’r tywydd fynd heibio.

 

Tachwedd oedda ti,

Mymryn o farug ar ei ffenest hi –

Yn obaith am eira go iawn,

Lle mae’r golau yn nhywyllwch y pnawn?

 

Tachwedd oedda ti.

 

Dy grys ar y gadair pren

Ac ysbryd dy ogla yn dal ar y cynfasau.

Mae’r ci yn aros wrth y drws

Yn disgwyl dy weld di yn dod fel goleuni.

 

O dy roddion drud!

Mae’r potel Jameson yn ei chadw hi’n glyd.

Dy rosod coch dal ar y bwrdd,

Yn sychu’n llwch ers iti redeg i ffwrdd.

 

Tachwedd oedda ti.

 

Mae lleisiau ei ffrindiau wrth y drws,

A chanu’n dragywydd mae’r ffôn ar y gobennydd

Ond rhaid cadw’r galon dan do –

Yn llygaid y gaea’ mae gofyn cloi y drysa’.

 

Tachwedd oedda ti –

Mis bach du yn ei bywyd hi.

Tachwedd, dyna i gyd,

Daw golau newydd yn nhywydd rhyw ddydd.

 

Tachwedd oedda ti.