‘Tu ôl i’r Wên’

Diolch yn fawr i Iestyn Gwyn Jones am gyfansoddi’r gân hon i gyd-fynd â’n podlediad newydd, ‘Tu ôl i’r wên’, fydd yn cael ei lansio ar 1 Tachwedd.

Geiriau’r gân

‘Di colli ffordd yn llwyr!

Yn dal i aros am ddim byd.

A does dim golau dydd

Yn aros ochr draw i’r llwybr

Ar hyn o bryd.

 

Ond cyn iddi fynd rhy hwyr

Dyw e ddim yn rhwydd

i siarad ac i rannu dy feddyliau di.

Nid fel yma fydd hi.

Cofia di!

 

Tu ôl i’r wên mae gweld yn glir

Mae bwrw ymlaen yn straen drwy’r anialdir.

Cym dy bwyll

Cyn dechrau dilyn dy draed.

Tu ôl i’r wên mae gweld dy werth

Ac ynddo ti mae’r nerth i symud ‘mlaen

Cyn ti droi fydd fory’n agosáu.

 

Yn aros am y wawr

Yn chwilio’n daer i ffeindio’r hawl

I benderfynu, dal i gredu, dal i sefyll fyny.

A weithie’n sefyll ddim mor dal

Mae’n iawn.

Ond cofia bod ti’n fwy na hynny.

 

Ond cyn iddi fynd rhy hwyr

A dyw e ddim yn rhwydd

i siarad ac i rannu dy feddyliau di.

Nid fel yma fydd hi.

Ond cofia di.

 

Bod gwell i ddod yn meddwl dim

Mae’n anodd i esbonio hyn.

Oh, tu ôl i’r wên mae’n gyfyng.

Cofia di!

 

Iestyn Gwyn Jones