Therapi Cerddoriaeth

Music Therapy

Mae therapi cerddoriaeth yn fath o therapi creadigol sy’n cynnwys gwrando a/neu chwarae cerddoriaeth. Mae cerddoriaeth yn un o’r pethau sydd â’r grym i effeithio arnom yn emosiynol.

Gall darn o gerddoriaeth sbarduno atgofion, codi ein hwyliau a gwneud i ni ymlacio – sy’n ein helpu i fynegi emosiynau pan na all geiriau wneud hynny.

Mae therapi cerddoriaeth yn fath o therapi creadigol sy’n cynnwys gwrando a/neu chwarae cerddoriaeth.

Gall therapi cerddoriaeth annog hunanymwybyddiaeth, sgiliau cyfathrebu a hunanhyder.

(Ffynhonnell: Counselling Directory)