Sgitsoffrenia

Mae sgitsoffrenia yn salwch meddwl sy’n effeithio ar y ffordd rydych chi’n meddwl, a gall y symptomau effeithio ar y ffordd rydych chi’n ymdopi gyda bywyd o ddydd i ddydd.

Sgitsoffrenia

Schizophrenia

Cyflwr sy’n effeithio ar y ffordd rydych chi’n meddwl ac yn amharu ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Angen mwy o sylw i anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin : Time to Change

Mae pobl sydd ag anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin yn cael eu ‘gadael ar ôl’ yn yr ymdrechion i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth.

Rich Jones

Effaith cerddoriaeth : Hansh

Rich Jones yn esbonio sut mae cerddoriaeth yn ei helpu i ddelio â chyflyrau iechyd meddwl.

Siobhan Davies

Sgitsoffrenia’n ‘codi ofn’ ar gyflogwyr : BBC CymruFyw

Mae dynes o Ynys Môn sydd â sgitsoffrenia yn dweud bod stigma ynglŷn â’r cyflwr wedi effeithio ar ei chyfleoedd gwaith.

Oes gyda chi’r argraff anghywir am sgitsoffrenia? : BBC

Mae elusen iechyd meddwl wedi rhybuddio nad yw sgitsoffrenia yn golygu bod gennych chi bersonoliaeth ddeublyg nag eich bod yn dreisgar.

Merch o Rhuthun yn helpu eraill i ddelio â salwch meddwl : BBC

Mae merch o Rhuthun sy’n diodde’ o broblemau iechyd meddwl wedi dechrau ymgyrch i geisio helpu eraill i ddelio â’u salwch.