Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

Mae Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) yn fath o anhwylder gorbryder sy’n achosi meddyliau obsesiynol ac ymddygiad cymhellol.

Rhŷn Williams

Sianelu iselder drwy fy nghelf

Un ffordd dwi’n taclo iselder, pryderon ac OCD yw i sianelu fy rhwystredigaeth drwy’r gelf.

Mathau o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD)

Gwybodaeth am fathau gwahanol o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol.

Sara Manchipp

Artaith: bod yn garcharor yn dy feddwl dy hun

Pan oeddwn i’n chwech a saith byddwn yn gorfod cyffwrdd pethau nifer arbennig o weithiau, camu ar bethau a chyfrif drosodd a throsodd yn fy mhen.

Galw am newid agweddau pobl tuag at OCD : BBC Cymru Fyw

Mae pobl sydd ag OCD yn galw ar bobl i fod yn fwy ystyriol o unigolion sydd â’r cyflwr, ac i waredu’r stigma sydd ynghlwm ag ef.

Elis Derby

Byw hefo OCD

Sylwais fy mod yn dioddef o ffurf ohono yn ystod fy nghyfnod TGAU (amseru perffaith..), lle daeth symptomau megis gorfod ail wneud symudiadau a gor-lanhau i’r amlwg

Curtis Lewis

Stori Curtis : FFIT Cymru

Mae Curtis Lewis wedi bod yn byw ag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD) ers rhai blynyddoedd.

OCD – Sut alla i helpu?

Os oes rhywun sy’n agos i chi wedi cael diagnosis o Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD), gall fod yn anodd gwybod sut i’w cefnogi.

Luc Estevez

Pam fi?

Monolog Luc Estevez; daeth ei wraidd o fywydau rhai oedd yn byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol (OCD).

Iestyn Wyn

‘OMG – Dwi mor OCD’

Iestyn ydw i, ac ydw, ‘dwi mor OCD’. Naci, nid sortio fy mocsyrs neu nicyrs mewn i liwiau gwahanol ydy fy nyleit.  Ers yn 16 mlwydd oed a chyn hynny mae’n debyg, ond mod i heb sylwi ar y pryd, dwi wedi bod yn delio ag OCD.

Elusen yn rhybuddio bod jôcs am OCD yn atal cleifion rhag chwilio am help : BBC

Mae’r modd ysgafn mae cymdeithas yn trin OCD yn rhwystro dioddefwyr rhag chwilio am help.

Iestyn Wyn

‘Iechyd Meddwl…a fi’ – flog Iestyn Wyn

Iestyn Wyn yn rhannu ei brofiadau gyda’i iechyd meddwl.

Ian Puleston-Davies yn siarad am ei anhwylder gorfodaeth obsesiynol : BBC

Cyn-actor ar Coronation Street, Ian Puleston-Davies, sy’n rhannu ei brofiad o OCD.