Celf

Mae therapi celf yn fath o therapi seicolegol sy’n defnyddio celf i helpu pobl i archwilio eu meddyliau a’u hemosiynau mewn ffordd unigryw.

Therapi Celf

Ffordd unigryw i archwilio meddyliau ac emosiynau.

Kariad – Hud sy’n rhoi gwên yn eich calon

Tybed beth sy’n helpu chi deimlo’n well pan fyddwch chi’n teimlo’n drist?

Heledd Owen

Ymlacio a chreu gyda Heledd Owen

Yr artist Heledd Owen sy’n arwain sesiwn ymlacio trwy gelf.

Heledd Owen

Celf gyda Heledd Owen

Dewch i ymlacio a mwynhau sesiwn greadigol gyda’r darlunydd Heledd Owen.

Betsan Jane

Creu addurn Nadolig gyda Betsan

Wyddoch chi bod gwnio a gwneud ymarferion creadigol yn medru i helpu ymlacio’r corff a’r meddwl?

Elin Crowley

Arti Parti gyda Elin Crowley

Tiwtorial peintio i ymlacio’r corff a’r meddwl.

Elin Crowley

Braslunio – Help i athrawon wrth ddychwelyd i’r ysgol

Fideo i athrawon sy’n llawn cyngor a syniadau creadigol syml gan yr artist Elin Crowley.

Elin Crowley

Buddion dwdlo – Cymorth i blant wrth ddychwelyd i’r ysgol

Mae dwdlo yn ffordd gwych o ddatrys problemau, ymlacio a ffocysu’r meddwl.

Cerys Knighton

Arlunio Profiadau o Salwch Deubegwn

Mae fy ngwaith celf yn ymateb i fy ngwaith ymchwil, sydd yn ystyried ymagweddau at salwch deubegwn, ynghyd â fy mhrofiadau personol o’r salwch yma ers plentyndod.

Cerys Knighton

Crëyr, Blodion Afal, Firions

Gwaith celf gan Cerys Knighton i gyd-fynd â’i blog, ‘Arlunio Profiadau o Salwch Deubegwn’

Manon Lois Williams

Cara dy hun

Artist: Manon Lois Williams ~ Blaguro

Manon Lois Williams

Cofia dy werth

Artist: Manon Lois Williams