Rhŷn Williams

Rhŷn Williams

Sianelu iselder drwy fy nghelf

Un ffordd dwi’n taclo iselder, pryderon ac OCD yw i sianelu fy rhwystredigaeth drwy’r gelf.

Rhŷn Williams

Rhwystrau fy anableddau

Mae pawb angen rhesymau i fodoli ac mae lleisiau pawb yn bwysig, peidiwch a dioddef mewn distawrwydd!