Stigma

Dynion

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ond gall stigma wneud dynion yn bryderus i fod yn agored am eu profiadau a gofyn am gymorth.

Elen Reader

Sathrwn ar Stigma

Gydag amser, amynedd ac ymwybyddiaeth Daw Maddeuant – i raddau Dealltwriaeth – bron iawn Derbyn – hyd braich.

Angen mwy o sylw i anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin : Time to Change

Mae pobl sydd ag anhwylderau iechyd meddwl llai cyffredin yn cael eu ‘gadael ar ôl’ yn yr ymdrechion i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth.

Manon Steffan Ros

Hedfan awyren

Un o golofnau Manon Steffan Ros i gylchgrawn Golwg a gyhoeddwyd yn ddiweddarach fel rhan o’i chyfrol, ‘Golygon’ (2017). 

Elusen yn rhybuddio bod jôcs am OCD yn atal cleifion rhag chwilio am help : BBC

Mae’r modd ysgafn mae cymdeithas yn trin OCD yn rhwystro dioddefwyr rhag chwilio am help.

Ymladd stigma – pedwar AC yn sôn am salwch meddwl : Golwg360

Mae pedwar o Aelodau Cynulliad o bob plaid wedi siarad yn agored am eu cyfnodau o salwch meddwl.