Gwaith

Gweithwyr y gwasanaethau brys yn profi straen : Golwg360

Mae tua 90% o weithwyr y gwasanaethau brys wedi profi straen a 25% wedi ystyried hunanladdiad.

Pecyn Samariaid Cymru i sicrhau tosturi yn y gweithle

Pecyn cymorth newydd gan y Samariaid i weithleoedd yng Nghymru.

‘Es i nôl i’r gwaith y diwrnod ar ôl i mi geisio lladd fy hun oherwydd roeddwn i’n ofn cymryd diwrnod i ffwrdd’ : WalesOnline

Cafodd Georgia Lawson ei rhyddhau o’r ysbyty ar ôl ceisio lladd ei hun, ac aeth hi nôl i’r gwaith y diwrnod nesaf.

Di-enw

Dychwelyd i’r Gwaith

Y peth mwyaf dwi wedi ei ddysgu am ddychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch meddwl yw nad oes ‘ar ôl’ wirioneddol yn bodoli.

Siobhan Davies

Sgitsoffrenia’n ‘codi ofn’ ar gyflogwyr : BBC CymruFyw

Mae dynes o Ynys Môn sydd â sgitsoffrenia yn dweud bod stigma ynglŷn â’r cyflwr wedi effeithio ar ei chyfleoedd gwaith.

Dawn Jones

Calon yn curo’n galed. Mygu. Llewygu.

Tua hanner nos, dechreuais grynu.  Doeddwn i methu cael fy ngwynt.  Doeddwn i ddim yn gwybod be oedd yn digwydd i fi ond yr unig beth allwn i feddwl oedd fy mod i’n marw.

Salwch Meddwl: Eich hawliau yn y gweithle

Bydd gan gyflogwyr gwahanol lefelau gwahanol o ddealltwriaeth am salwch meddwl, felly mae’n beth da i wybod beth yw ein hawliau.

Dynion yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl yn gysylltiedig â gwaith : Mind

Mae 1 o bob 3 dyn yn cysylltu iechyd meddwl gwael gyda’u gwaith.

Andrew Tamplin

Dwi’n cael chwalfa feddyliol: Pan fo’n fwy na geiriau

O fy mhrofiad personol mae’r stigma corfforaethol o gwmpas iechyd meddwl yn broblem ddifrifol.

Andrew Tamplin

Fy mywyd gyda fy nghythreuliaid: Sut beth yw dioddef o chwalfa feddyliol

Beth mae iselder a phryder yn edrych fel ac yn teimlo fel pan mae’n dod yn ormod i reoli?

Yr uwch reolwr sy’n mynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle : Canna Consulting

Pan syrthiodd Andrew Tamplin yn sâl i iechyd meddwl ddwy flynedd yn ôl, doedd ganddo ddim syniad y byddai’n dechrau menter busnes newydd – Canna Consulting.

Gorbryder a straen: galw am drin staff y Gwasanaeth Iechyd yn gynt : Golwg360

Achosion yn ymwneud ag iechyd meddwl yw’r prif reswm pam y mae staff y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn gofyn am ddiwrnodau i ffwrdd o’r gwaith.