Clywed Lleisiau

Mae clywed lleisiau yn fath o rithweledigaeth (‘hallucination’) lle mae pobl yn clywed llais pan nad oes unrhyw un arall yn bresennol, neu lle nad yw pobl eraill yn eu clywed.

Clywed Lleisiau

Hearing Voices

Rhithweledigaeth (‘hallucination’) lle mae pobl yn clywed llais pan nad oes unrhyw un arall yn bresennol.

Sgitsoffrenia

Schizophrenia

Cyflwr sy’n effeithio ar y ffordd rydych chi’n meddwl ac yn amharu ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Hearing Voices Network Cymru

Gwybodaeth a chefnogaeth i’r rhai sy’n clywed lleisiau ac i’r rhai sy’n eu cefnogi nhw.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Siobhan Davies

Sgitsoffrenia’n ‘codi ofn’ ar gyflogwyr : BBC CymruFyw

Mae dynes o Ynys Môn sydd â sgitsoffrenia yn dweud bod stigma ynglŷn â’r cyflwr wedi effeithio ar ei chyfleoedd gwaith.

Mary

Clywed Lleisiau: Beth sydd o gymorth?

Fel mam i fab sydd bellach yn clywed lleisiau na all neb arall eu clywed, hoffwn fod wedi clywed am Hearing Voices Network, a’u cangen yng Nghymru, tua pymtheg mlynedd yn ôl.