Dynion

Jac Wilde

Iselder a phobl ifanc : BBC

Mae Jac Wilde yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc

Nigel Owens

Cyfweliad gyda Nigel Owens

Mae Nigel Owens yn ddyfarnwr rygbi rhyngwladol. Bu criw Gwefan Meddwl yn trafod iechyd meddwl gydag ef yn ddiweddar.

Dynion yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl yn gysylltiedig â gwaith : Mind

Mae 1 o bob 3 dyn yn cysylltu iechyd meddwl gwael gyda’u gwaith.

Mark Williams

Tad ar chwâl : BBC Cymru Fyw

Ar ôl genedigaeth ei fab ddeuddeg mlynedd yn ôl, aeth byd un tad ar chwâl.

Rhybudd am gynnydd mewn hunanladdiadau ymysg dynion : BBC Cymru Fyw

Yn gyffredinol, mae dynion bedair gwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na menywod.

Yr ‘argyfwng’ hunanladdiad ymysg dynion yng Nghymru : ITV Cymru

Hunanladdiad yw’r lladdwr unigol mwyaf o ran dynion ifanc.

‘Fel bechgyn, dywedir wrthym i fod yn ddewr’: dynion ar wroldeb ac iechyd meddwl : The Guardian

Mae ymdrechion wedi bod i herio stereoteipiau traddodiadol, ond mae pwysau o hyd ar ddynion i fod yn gryf, yn annibynnol, stoicaidd, cystadleuol a chaled.