Rhybudd am gynnydd mewn hunanladdiadau ymysg dynion : BBC Cymru Fyw

_94657288_dylanjonesmanylu

Wrth i ffigyrau diweddara’ ddangos cynnydd sylweddol yn nifer hunanladdiadau dynion yng Nghymru, mae teulu o sir Gaerfyrddin yn rhybuddio bod angen gwneud hi’n haws i ddynion gael triniaeth ar gyfer problemau iechyd meddwl.

Wrth siarad gyda rhaglen materion cyfoes BBC Radio Cymru, Manylu, mae chwaer cyn-filwr wnaeth ladd ei hun wedi dweud y gallai cael help arbenigol yng nghynt fod wedi achub bywyd ei brawd. Bu farw Dylan Jones, o Lansawel, yng Ngorffennaf 2015, yn 37 oed. Roedd e’n un o 274 o ddynion wnaeth ladd eu hunain yn y flwyddyn honno – cynnydd o 27% ar 2014.

Yn ôl ei chwaer, Amanda Jones, roedd ei brawd wedi cael ar ddeall y byddai’n rhaid iddo aros pum mis er mwyn cael triniaeth ar gyfer PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) – cyflwr meddyliol sy’n eitha’ cyffredin ymhlith cyn-filwyr.

“Pe bai e’ wedi cael y cymorth yn syth, a fyddai fe fan hyn gyda ni nawr?”

Yn gyffredinol, mae dynion bedair gwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na menywod. Yn ôl Cyfarwyddwr elusen iechyd meddwl MIND Cymru, Sara Moseley, mae angen parhau gydag ymgyrchoedd a mesurau amrywiol i gyrraedd dynion sy’ angen help – cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Darllen mwy : BBC Cymru Fyw

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb