Yr ‘argyfwng’ hunanladdiad ymysg dynion yng Nghymru : ITV Cymru

argyfwng-hunanladdiadMae Nicola Abraham a Lisa Noman wedi adnabod ei gilydd ers blynyddoedd. Roedd eu meibion Jacob ac Andrew yn ffrindiau gorau, roeddent fel brodyr. Mae’r ddwy fam yn awr yn unedig mewn galar ar ôl i’r ddau ddyn ifanc gymryd eu bywydau.

Roedd y ddau yn ddynion iach a chymdeithasol yn eu 20au cynnar, ond roedd y ddau yn defnyddio cyffuriau yn gymdeithasol. Mae Nicola a Lisa yn credu bod hyn yn ffactor pwysig a gyfranodd at farwolaeth eu meibion.

Ond mae yna ddimensiwn arall, gan fod Nicola a Lisa yn dweud fod cymdeithas yn rhoi pwysau ar ddynion i beidio â siarad am eu teimladau a’u meddyliau am hunanladdiad.

Hunanladdiad yw’r lladdwr unigol mwyaf o ran dynion ifanc. Mae ffigurau diweddar yn dangos bod 274 o ddynion wedi cymryd eu bywydau yng Nghymru y llynedd, mae hynny’n 75 yn fwy na 2014.

Mae’r ddwy fam yn credu ein bod bellach mewn sefyllfa o argyfwng. Maent yn gwybod am o leiaf 11 o deuluoedd yn ardal Caerdydd yn unig sydd wedi colli meibion i hunanladdiad yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Darllen mwy a gwylio’r fideo: ITV Cymru (Saesneg yn unig)

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb