Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT)

Acceptance and commitment therapy

Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT) yn fath o therapi ymddygiadol sy’n defnyddio strategaethau ymwybyddiaeth ofalgar amrywiol i’n helpu i dderbyn yr anawsterau ‘rydym yn eu hwynebu yn ein bywydau.

Fe’i datblygwyd yn America yn ystod yr 1980au hwyr ac fe’i defnyddir ar gyfer amrywiaeth o broblemau ac anhwylderau iechyd meddwl.

(Ffynhonnell: Counselling Directory)