Therapïau seicdreiddio a seicodynamig

Psychoanalytical a psychodynamic

Mae therapïau seicdreiddiad a seicodynamig wedi eu selio ar y meddyliau a chanfyddiadau sydd gan unigolion yn ddiarwybod iddynt, sydd wedi datblygu yn ystod eu plentyndod, gan archwilio sut maent yn effeithio ar ymddygiad a meddyliau’r unigolyn heddiw.

(Ffynhonnell: Counselling Directory)