Triniaethau

Therapi Grŵp

Math o therapi seicolegol sy’n digwydd gyda grŵp o bobl gyda’i gilydd.

Ysbyty

Mewn rhai achosion gall meddygon proffesiynol benderfynu bod angen i ni dreulio cyfnod mewn ysbyty er mwyn sicrhau’r cyfle gorau am wellhad llawn.

Therapi Celf

Ffordd unigryw i archwilio meddyliau ac emosiynau.

Meddyginiaeth

Mae cael cynnig meddyginiaeth neu beidio yn dibynnu ar eich diagnosis, eich symptomau a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi.

Psychology Tools Gwasanaeth Cymraeg

Adnoddau hunan-gymorth.

Brogen Doyle

Crisialau a Lles

Roeddwn i’n 8 oed ac yn casáu gadael fy Mam i fynd i’r ysgol. Pan roddodd Mam ‘Rose Quartz’ i fi, roedd ei egni cariadus yn cynnig gymaint o gymorth i fi.

Cerian Eleri

Gorbryder

Ar ôl llifogydd o ddagre ar ben fy hun gyda neb mewn gwirionedd yn gwybod bod hyn yn digwydd yn fy mhen, fi’n cofio ar ôl un wers piano yn eistedd yn y car gyda Mam a just gweud “sai’n teimlo’n normal”

Ffion Connick

Anxiety a fi

Rwy’n cofio pan o’n i’n ifancach ac roeddwn yn mynd mas e.e i gael bwyd neu mynd i ffwrdd ar wylie, o’n i bob amser yn “gwitho hunan fi lan” fel o’n i’n galw fe.

Ysgol Dyffryn Conwy yn mynd i’r afael ag iechyd meddwl : North Wales Pioneer

Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst yw’r ysgol gyntaf i gyflwyno’r rhaglen Blues Programme drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Arbrawf gan gwmni Cymreig i drin iselder : BBC

Mae arbrawf gwerth £2m ar y gweill gan y GIG i drin iselder gan ddefnyddio technoleg pwls magnetig a arloeswyd yng Nghymru.

Ymchwil yn dangos effeithiolrwydd tabledi gwrth-iselder : BBC

Mae gwyddonwyr yn dweud eu bod wedi datrys un o ddadleuon mwyaf byd meddygol, ar ôl i astudiaeth mawr ganfod bod tabledi gwrth-iselder yn effeithiol.