Therapi Drama

Dramatherapy

Mae therapi drama yn fath o therapi sy’n eich galluogi i archwilio emosiynau anodd ar ffurf drama.

Gall hyn gynnwys amrywiaeth o gweithgareddau yn cynnwys ysgrifennu a dysgu sgriptiau, ymarferion byrfyfyr, neu weithgareddau yn defnyddio pypedau a masgiau.

(Ffynhonnell: Counselling Directory)