Cwnsela i gyplau

Couples counselling

Mae cwnsela i gyplau (sydd hefyd yn cael ei alw’n ‘arweiniad priodasol’) yn fath o therapi sy’n ceisio gwella cyfathrebu a datrys problemau o fewn perthynas agos.

Yn ddelfrydol, mae’r cwpl yn mynychu’r sesiynau gyda’i gilydd. Fodd bynnag, os yw’ch partner yn amharod i fynychu, gallwch siarad â chwnselydd i gyplau ar eich pen eich hun i ddechrau.

(Ffynhonnell: Counselling Directory)


>> Rhestr o Gwnselwyr sy’n siarad Cymraeg