Prifysgol

Gall myfyrwyr wynebu nifer o heriau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig

Mae astudio ar lefel uwchraddedig yn heriol, a bydd y rhan fwyaf o bobl yn profi straen neu’n teimlo’n bryderus ar ryw adeg yn ystod eu gradd uwchraddedig.

Cadi Gwen

Diwedd cyfnod, dechrau gofidiau

Mi newidiodd petha’ erbyn diwedd fy mlwyddyn olaf yn y Brifysgol. Y straen, yr ansicrwydd am be’ oedd i ddilyn, y pwysau ro’n i’n ei deimlo o orfod gwybod yn union beth o’n i am ei wneud ar ôl graddio.

Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein : Prifysgol Bangor

Mae prosiect newydd i wella cymorth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg yn chwilio am ddau intern i ymuno â’r tîm!

Di-enw

Effaith dechrau’r brifysgol ar bobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl: Fy Stori i

Wedi’r cyfan, o’n i nawr yn ‘oedolyn annibynnol a dydi oedolyn annibynnol ddim angen therapi’, dywedais i fy hunan.

Bron i hanner myfyrwyr yn troi at alcohol a chyffuriau i ymdopi : Golwg360

Mae bron i hanner myfyrwyr prifysgol yn defnyddio alcohol a chyffuriau i ddelio â phroblemau yn eu bywydau.

Hannah Catrina Davies

Dianc meddwl fy hun

Ma’ anxiety, depression, panic attacks ag ati ddim yn beth neis i fyw gyda, ond dyw e ddim yn diffinio ti fel person.

Mwy o fyfyrwyr yn gofyn am gymorth iechyd meddwl : BBC

Mae’r nifer o fyfyrwyr sy’n ceisio cymorth iechyd meddwl wrth astudio mewn prifysgol yn y DU wedi cynyddu dros 50% mewn pum mlynedd.

Megan Elias

Iselder Ôl-brifysgol

Roeddwn i isio i rywun fy ffeindio a fy hygio a smalio fod popeth am fod yn iawn.

Pobl ifanc rhwng 16 a 24 yw’r grŵp oed mwyaf unig

Pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yw’r grŵp oed mwyaf unig, yn ôl canlyniadau arolwg diweddar.

Catrin Edwards

Iselder – no way ydw i’n gadael iddo ennill!

Dwi bellach wedi ffeindio fy ffordd fy hun i ymdopi gyda fy iselder, ac rywsut wedi llwyddo i gael 2:1 yn fy ail flwyddyn.

Cymorth i fyfyrwyr ag alcoholiaeth yn undeb Caerdydd : BBC Cymru Fyw

Mae myfyriwr wedi sôn am ei brwydr ag alcoholiaeth, wrth i sesiynau Alcoholics Anonymous gael eu sefydlu yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Arddun Rhiannon

Gorbryder a phrifysgol : Prifysgol Bangor

Dyma Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl a hefyd yn sôn am ei phrofiadau ym Mhrifysgol Bangor.