Pobl ifanc rhwng 16 a 24 yw’r grŵp oed mwyaf unig

Pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yw’r grŵp oed mwyaf unig, yn ôl canlyniadau arolwg diweddar.

Cynhaliodd rhaglen All in the Mind, BBC Radio 4, Arbrawf Unigrwydd (‘The Loneliness Experiment’), yr arolwg fwyaf sydd wedi ei chynnal hyd yma i mewn i bwnc unigrwydd. Cymerodd dros 55,000 o bobl 16 mlwydd oed a hŷn ran yn yr arolwg.

Roedd canlyniadau’r arolwg yn dangos fod pobl ifanc rhwng 16 a 24 yn profi unigrwydd yn amlach nag unrhyw grŵp arall. Roedd 40% o’r sawl a ymatebodd yn dweud eu bod wedi teimlo’n unig yn aml neu’n aml iawn, gydag ond 29% o bobl rhwng 65 a  74, a 27% o bobl dros 75, yn dweud yr un peth.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru a BBC (Saesneg)


Rhannu

Gadael Ymateb