LHDTC+

Os ydych chi’n lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol neu’n cwestiynu ac yn profi problemau iechyd meddwl, nid ydych ar ben eich hun.

Dylan Cernyw

Fydd genai byth gorff dwi’n hapus gyda, dwi’n gwybod hynny bellach!

Hogyn 22 oed, dros bwysau, ac yn ddi-siap, ddim yn hapus gyda’n hun o gwbl ac hefyd yn trio cuddio rhywioldeb.

Dros hanner o bobl LHDT wedi profi iselder

Canfu ymchwil newydd gan Stonewall bod 52% o’r 5,000 o bobl LHDT+ a holwyd wedi profi iselder yn y flwyddyn ddiwethaf.

Nigel Owens

Nigel Owens ac iechyd meddwl : BBC Radio Cymru

Bu Nigel Owens yn rhannu ei brofiadau o iselder a bwlimia ar Radio Cymru yn ddiweddar.

Nigel Owens

Cyfweliad gyda Nigel Owens

Mae Nigel Owens yn ddyfarnwr rygbi rhyngwladol. Bu criw Gwefan Meddwl yn trafod iechyd meddwl gydag ef yn ddiweddar.