‘Angen gwell cefnogaeth ar bobl trawsryweddol yng Nghymru’: BBC Cymru Fyw

Yn ôl Stacy Winson mae angen gwell cefnogaeth ar bobl drawsryweddol yng Nghymru yn sgil yr heriau cyson maen nhw’n eu hwynebu.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw