Trawsryweddol

Trans Aid Cymru

Yn cefnogi pobl drawsryweddol, aneuaidd a rhyngrywiol ledled Cymru.

Stacy Winson

‘Angen gwell cefnogaeth ar bobl trawsryweddol yng Nghymru’: BBC Cymru Fyw

Mae angen gwell cefnogaeth ar bobl drawsryweddol yng Nghymru.