Elinor Rees

Pennod 6: ‘’Da ni’n tyfu fyny fel pobl LGBTQ+ efo’r byd yn deud wrthan ni bod ni’n wrong’

Ym mhennod olaf y gyfres hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Wyn, Elinor Lowri a Leo Drayton am eu profiadau o fod yn rhan o’r gymuned LHDTC+. 

Elinor Rees

Problemau iechyd meddwl yn y gymuned LHDTC+ : Ai cyd-ddigwyddiad yw hyn?

Dwedodd un ffrind sydd yn LHDTC+ i mi fod angen croen trwchus arnoch chi i fod yn LHDTC+. Cytunaf.