Hyder mewn lliw gyda Sonia Williams

Sonia Williams o gwmni Hyder Mewn Lliw sy’n sgwrsio gyda Heulwen Davies o Llais Cymru am sut gallwn ni gyflwyno lliw i’n bywydau er mwyn magu hyder a theimlo’n hapus.

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.