Lauren Morais

Elin Llwyd, Lauren Morais, Meg

Pennod 5: ‘Ti’n lyfli fel wyt ti. Ti ddim yn gorfod newid’

Yr wythnos hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lauren Morais a Meg am fwlio, hunanhyder, hunan-werth, y cyfryngau cymdeithasol, a dysgu sut i garu ein hunain.

Lauren Morais

Iechyd Meddwl a’r Cyfryngau Cymdeithasol: Hansh

Dyma Lauren yn trafod ei pherthynas hi gyda’r cyfryngau cymdeithasol a’i hiechyd meddwl.