Pennod 5: ‘Ti’n lyfli fel wyt ti. Ti ddim yn gorfod newid’

Yr wythnos hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lauren Morais a Meg am fwlio, hunanhyder, hunan-werth, y cyfryngau cymdeithasol, a dysgu sut i garu ein hunain.

Cliciwch yma i danysgrifio a lawrlwytho’r penodau ar blatfformau eraill.

Rhybudd cynnwys: profiadau o fwlio

Am gymorth arbenigol, ewch i’r dudalen hon.

  • Cerddoriaeth: Iestyn Gwyn Jones
  • Dyluniad: Heledd Owen