Corfforol

Gall poen corfforol hirdymor effeithio ar ein hiechyd meddwl yn sylweddol.

Elin Williams

‘Mwy angen blogio i gadw iechyd meddwl iach’ : BBC Cymru Fyw

Mae Elin Williams yn galw am fwy o hwb i ysgrifennu blogiau a dyddiaduron wrth ymdrin ag iechyd meddwl.

Emily Morrissey

Y cydberthynas rhwng salwch meddwl a chorfforol – fy mrwydr â Ménière’s Disease

Mae byw ag anhwylder cronig, corfforol yn bendant yn cael effaith ar eich iechyd meddwl.

Luned Gwawr Evans

Mae’n amser i chi wybod y gwir

Rwyf yn rhoi’r argraff fy mod i’n unigolyn sy’n ddigon hapus mewn sefyllfa gymdeithasol, ond mewn gwirionedd, rwyf wedi dringo mynyddoedd enfawr i gyrraedd y pwynt ydw i heddiw.

Iestyn Tyne

Un ar hugain ac yn llawn tyllau

Cofia fod yna bobl ym mhobman yn byw eu bywydau efo’r cyflwr yma a llwyth o gyflyrau eraill; yn goresgyn yr anobaith y mae hi mor hawdd disgyn iddo, ac fel chdi, yn llwyddo.

Siriol Teifi Edwards

Fibromyalgia a Gorbryder

Rhai o brif symptomau neu effeithiau fibromyalgia ydy iselder a gorbryder.