Ysbyty

Ysbyty

Mewn rhai achosion gall meddygon proffesiynol benderfynu bod angen i ni dreulio cyfnod mewn ysbyty er mwyn sicrhau’r cyfle gorau am wellhad llawn.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Hafal Gwasanaeth Cymraeg

Prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

meddwl.org Gwasanaeth Cymraeg

Gwybodaeth a phrofiadau am iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Rhys Jones

Iselder, Adran 136 ac Ymgeisydd Senedd

Penderfynais sefyll yn yr etholiad eleni oherwydd nid yn unig fy mhrofiad yn y byd busnes, ond oherwydd fy mod yn un o’r bobl cafodd eu cadw gan yr heddlu o dan adran 136 o’r ddeddf iechyd meddwl.

Sara Dafydd

Golau ym mhen draw’r twnel

Roedd pawb wastad yn deud fy mod i am wella ond ma’n anodd iawn gweld hynny achos y cymylau duon yn dy ben ond mae o’n wir!

Lauren Buxton

Seicosis, diagnosis ac ysbytai

Y munud rydych chi’n ffeindio un pwrpas i fyw, mi wnewch chi ffeindio mwy a mwy, ac mae y rhestr o resymau i fyw yn mynd yn fwy na’r rhestr o rhesymau i farw.

Huw Marshall

Gwella’r meddwl ynghyd â’r corff

Pan mae salwch yn eich taro yn annisgwyl, mae ambell beth yn dod i’r amlwg, pethau da chi erioed wedi hyd yn oed ystyried o’r blaen.

Malan Wilkinson

Rhyddhau’r Cranc – Holi Malan Wilkinson

Wrth i lansio a chyhoeddi Rhyddhau’r Cranc agosáu, fe fuon ni’n holi Malan am ei hysgogiad i ysgrifennu’r llyfr a’r profiad o wneud hynny wedyn.

Cyfreithiau a Strategaethau ynghylch Iechyd Meddwl

Mae’r erthygl hon yn rhoi crynodeb o’r deddfau, y strategaethau a’r canllawiau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl yng Nghymru.