Elin Williams

Elin Williams

‘Angen cydnabod problemau iechyd meddwl pobl ddall’ : BBC Cymru Fyw

Mae ystadegau’n dangos bod pedwar o bob 10 person sydd â nam ar eu golwg yn dangos symptomau o iselder.

Elin Williams

Effaith nam golwg ar fy iechyd meddwl

Dwi methu cuddio’r ffaith bod tyfu i fyny hefo anabledd wedi bod yn sialens ac mae o’n rhywbeth sydd wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl mewn mwy na un ffordd.

Elin Williams

‘Mwy angen blogio i gadw iechyd meddwl iach’ : BBC Cymru Fyw

Mae Elin Williams yn galw am fwy o hwb i ysgrifennu blogiau a dyddiaduron wrth ymdrin ag iechyd meddwl.